DELEN

Eden Hotels en het ROC van Amsterdam hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend in het kader van House of Hospitality. Eden Hotels onderschrijft daarmee de hoofddoelstelling van House of Hospitality om van de metropoolregio Amsterdam de meest gastvrije regio van Europa te maken.

Met de ondertekening is Eden Hotels officieel de 25stepartner van het publiek-private samenwerkingsverband. “Wij willen met onze deelname een directe bijdrage leveren aan het vergroten van de gastvrijheid en de hospitalitybelevening in de regio Amsterdam”, zei  algemeen directeur Léon Dijkstra. Als belangrijke speler op de Amsterdamse hospitalitymarkt erkent Dijkstra de ambitie om meer hospitalitytalent – jong en oud – te laten instromen en meer studenten te laten kiezen voor een opleiding in de hospitality.

Eden Hotels wil de samenwerking vormgeven door masterclasses en workshops aan te bieden en gaat zich oriënteren op het inrichten van een hybride leeromgeving volgens de filosofie van House of Hospitality. Léon Dijkstra wil zelf een rol gaan spelen in House of Hospitality Lab, dat innovaties en onderzoeksvraagstukken initieert.

De samenwerking met het ROC van Amsterdam is voor Eden Hotels bovendien een uitstekende mogelijkheid om ook eigen medewerkers verder op te leiden en zo de talenten te behouden voor de organisatie.

Een leven  lang ontwikkelen is een belangrijke pijler van House of Hospitality.

Meer info: www.edenhotels.nl